خدایامنوببخش

خدایامنوببخش

من بنده خوبی نبودم 

بهانم اینه ک برسر راهم ی آدم خوب نبود

که تو لحظه های بحرانی راهنماییم کنه و دستمو بگیره 

افسوسمم اینه ک خودم رو هم سر راه ی آدم خوب قرار ندادم

ن دنبالش رفتم و ن دنبالم اومد.....

/ 1 نظر / 28 بازدید
alireza

لایک