# خدا

خدا

به سلامتی خدا ک هرموقع دلم براش تنگ بشه  خودشو نمیگیره  قهرنمیکنه  به حرفام گوش میده  اذیتم نمیکنه  بهونه نمیگیره  وازهمه مهم تر *ترس ازدست دادنشو ندارم*
/ 6 نظر / 6 بازدید